ERASMUS, un + în educație!

Colegiul Economic "Anghel Rugină" Vaslui a gestionat cu maximă responsabilitate problemele specifice procesului instructiv-educativ, punând accent pe următoarele direcţii: atingerea standardelor curriculare de către toate categoriile de elevi din şcoală, la toate disciplinele de învăţământ, cu prioritate la disciplinele de bacalaureat; creşterea calitativă a prestaţiei cadrelor didactice prin participarea la activităţi de perfecţionare şi formare profesională continuă în instituţii din România şi din U.E.; modernizarea bazei didactico - materiale prin programe locale, naționale, europene şi parteneriate; dezvoltarea sistemului de parteneriat la nivel local, judeţean, regional, european şi realizarea de proiecte cu finanţări diverse pentru îmbunătăţirea abilităţilor profesionale şi tehnice ale elevilor în vederea integrării lor pe piaţa muncii. Pandemia de coronavirus a schimbat educația pentru totdeauna, determinând o creștere distinctă a folosirii instrumentelor TIC și a platformelor digitale. Integrarea TIC în educație a fost accelerată și educația online sau hibridă a devenit o componentă integrantă a educației școlare clasice. De la începutul anului școlar la noi în scoală, am avut: educație hibridă pentru toți elevii; după dotarea unor săli cu plexiglas, am avut concomitent educație școlară clasică sau uneori hibrid și online cu clasele a XII-a și educație hibrid cu clasele IX-XI. În noul context mondial, profesorii au nevoie de cursuri de perfecționare, iar elevii de instruire practică, pentru a-și îmbunătăți competențele lingvistice, antreprenoriale și digitale pentru a fi capabili să treacă rapid de la educația clasică la cea hibrida sau la cea online. Stăpânirea competențelor digitale ar oferi o mai bună calitate actului educațional, fie el clasic, hibrid sau online. Astfel, Colegiul Economic ,,Anghel Rugină" Vaslui s-a implicat în proiecte europene ERASMUS+.

PENTRU MAI MULTE DETALII CLIC AICI