În prezent Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui dispune de o bază materială modernă, inclusiv clădirea, amplasată pe o suprafaţă totală de 1.130 mp, adaptată unui proces de învăţământ eficient şi de înaltă calitate, care se desfăşoară în 3 corpuri de clădire: 21 de săli de clasă, 8 laboratoare (3 laboratoare de informatică, 1 laborator de fizică, 1 laborator de chimie, 1 laborator de biologie, 1 laborator tehnologic, 1 laborator de turism) dotate cu calculatoare interconectate în reţea şi conectate permanent la Internet, maşină de plastifiat şi îndosariat, imprimantă, laptop, videoproiector, telefon, soft educaţional, alte materiale didactice necesare efectuării instruirii practice la clasele IX-XII, 1 sală multimedia, 1 cabinet de limbi moderne, 1 cabinet de consiliere psiho-pedagogică, biblioteca ce cuprinde peste un număr de 17.286 de cărţi, teren şi sală de sport, spaţii administrative (secretariat, contabilitate, arhivă), spaţii de recreere.